Bilgisayar Mühendisliği


Verdiğimiz derslerin üniversitelere göre listesini aşağıda görebilirsiniz:

Üniversite isimleri alfabetik sıraya göre dizilmiştir. Lütfen ders adına ve koduna bakmak istediğiniz üniversitenin üstüne tıklayınız.
Üniversitenizi ya da almak istediğiniz dersi listede bulamadıysanız bizimle iletişime geçiniz.


Üniversitelerde verilmeyen veya genel başlıklar altında verdiğimiz derslerin listesini aşağıda görebilirsiniz:


Arel Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
CEN101Computer Engineering Orientation
CEN102Algorithms and Programming
CEN103Introduction to Information Technologies
CEN104Probability and Statistics
CEN106Discrete Mathematics
CEN201Object Oriented Programming I
CEN202Object Oriented Programming II
CEN203Operating Systems
CEN204Data Structures
CEN206Systems Programming
CEN208Computer Organization
CEN301Database Management Systems
CEN302Computer Graphics
CEN303Web Programming
CEN304Computer Networks
CEN305Data Communications
CEN306Numerical Analysis for CEN
CEN307Real-Time Systems
CEN308Information Systems Analysis and Design
CEN310Formal Languages and Automata
CEN401Software Engineering
CEN441Advanced Computer Architecture
CEN443Communication Techniques & Protocols
EEN305Microprocessors and Laboratory
EEN206Digital Design-I and Laboratory
EEN208Signals and Systems
MTH101Calculus-I
MTH102Calculus-II
MTH111Linear Algebra
MTH211Differential Equations


Aydın Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
COM 101Bilgisayar Bilimlerine Giriş
COM 102Orta Seviye Programlama
COM 103Bilgisayar Programlamaya Giriş
COM 105Teknoloji Kullanımı ve Sosyal Etkileri – I
COM 106Teknoloji Kullanımı ve Sosyal Etkileri – II
COM 201Veri Yapıları
COM 202Elektrik ve Elektroniğe Giriş
COM 203Ayrık Matematik
COM 204Algoritma Analizi
COM 205Görsel Programlama
COM 206İnternet Programlama – II
COM 207Grafik Tasarım
COM 210Sistem Programlama
COM 301İşletim Sistemleri
COM 302Bilgisayar Organizasyonu
COM 303Veritabanı Sistemleri
COM 304Yazılım Mühendisliği
COM 305Modelleme ve Ayrık Simülasyon
COM 306Formal Lanuages &Automata Theory
COM 308Yöneylem Araştırmalarına Giriş
COM 401Bilgi Sistemleri Analizi ve Tasarımı
COM 405Bilgisayar Ağları
COM 407Redaktör Tasarımı
EEE 333Dijital Tasarım
IST 224Olasılık ve İstatistik
MAT 217Diferansiyel Denklemler
MATH 101Matematik – I
MATH 102Matematik – II
MATH 104Lineer Cebir


Bahçeşehir Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
CMPE1001Introduction to Programming (C++)
CMPE1002Object Oriented Programming (C++)
CMPE1004Introduction to Digital Logic and Microprocessors
CMPE1401Introduction to Programming (C)
CMPE1403Introduction to Programming (VB)
CMPE1404Problem Solving with VB
CMPE1900Introduction to Information Technologies
CMPE2002Systems Programming
CMPE2003Data Structures and Algorithms (C++)
CMPE2007Digital System Design
CMPE2008Computer Organization
CMPE2013Data Structures and Algorithms (C)
CMPE2204Introduction to Computer Networks
CMPE3001Operating Systems
CMPE3002Data Communication Standards
CMPE3005Analysis of Algorithms
CMPE3006Embedded Systems Programming
CMPE4001Computer Communication Networks
CMPE4003Formal Languages and Automata Theory
CMPE4220Multimedia Systems and Communications
CMPE4321Introduction to Network Security & Cryptography
CMPE4322Advanced Cryptology and Network
CMPE4336Introduction to Data Mining
CMPE4409Real Time Operating Systems
CMPE4414Information Security Management
CMPE4501Introduction to Artificial Intelligence and Expert Systems
CMPE4502Distributed Databases
CMPE5034Computer Arithmetic
CMPE5101Data Mining I
CMPE5102Data Mining II
CMPE5121Introduction to Network Security and Cryptography
CMPE5122Advanced Cryptography
CMPE5123Advanced Computer Networks & Mobile Communications I
CMPE5124Advanced Computer Networks & Mobile Communications II
CMPE5126Image and Video Processing
CMPE51283-D Computer Graphics
CMPE5131Bioinformatics I
CMPE5132Bioinformatics II
CMPE5133Artficial Neural Networks I
CMPE5134Neural Networks II
CMPE5135Formal Languages & Automata Theory
CMPE5136Expert and Knowledge Based Systems
CMPE5138Analysis of Algorithms
CMPE5204Embedded Systems
EEE2180Electronic Devices and Circuits
MATH1042Linear Algebra with MATLAB
MATH1051Calculus I
MATH1052Calculus II
MATH2033Discrete Mathematics
MATH2062Differential Equations
MATH3012Numerical Analysis
MATH3082Probability and Statistics
SE2101Database Management Systems
SE3001Software Engineering Analysis and Design
SE3004Web Programming
SE3006Software Architecture


Beykent Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
BSLMC204Diferansiyel Denklemler
CEN 305Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarileri
CEN101Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
CEN102Lojik Devreler
CEN103Programlama Teknikleri ve Dilleri-I
CEN106Programlama Teknikleri ve Dilleri II
CEN202Elektrik Devre Temelleri
CEN203Ayrık Matematik
CEN205Veri Yapıları ve Algoritmalar I
CEN206Veri Yapıları ve Algoritmalar II
CEN207Lojik ve Firmware Tasarım
CEN208Microişlemciler ve Assembly Dili
CEN209Nesneye Yönelik Programlama
CEN301İşletim Sistemleri
CEN303Görsel Tabanlı Programlama
CEN306Yazılım Mühendisliği
CEN307Veritabanı Yönetim Sistemleri
CEN308Dönem Projesi
CEN323Mühendislik Mekaniği
CEN401İnternet Mühendisliği
CEN402İnternet Üzerinde Programlama
CEN403Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri
MAC101Analiz I
MAC102Analiz II
MAC103Lineer Cebir
MAC210Olasılık ve İstatistik
MAC310Sayısal Analiz


Bilgi Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
COMP 149How to Solve It?-The Fundamentals of Computer Science I
COMP 150 How to Solve It?-The Fundamentals of Computer Science II
COMP 231Data Structures and Algorithms I
COMP 232 Data Structures and Algorithms II
COMP 241 Theoretical Skills in Computer Science
COMP 242 Signals and Systems
COMP 249 Computational Theory, Circuits and Programming I
COMP 250 Computational Theory, Circuits and Programming II
COMP 304Computer Graphics
COMP 305 Human-Computer Interaction
COMP 306 Operating Systems
COMP 313 Structure and Interpretation of Computer Programs
COMP 314 Principles of Programming Languages
COMP 322 Computer Networks and Network Programming
COMP 332 Software Engineering
COMP 381 Database Systems I
COMP 382 Database Systems II
COMP 404 Selected Advanced Topics in Computer Science II
COMP 412 Parsing, Compiling and Interpreting
COMP 461 Web Services and Systems
MATH 149 Calculus for Financial Mathematics I
MATH 150 Calculus for Financial Mathematics II
MATH 303 Probability
MATH 365 Logic and Computational Theory III


Doğuş Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
CEE 102Lojik Devreler
CEE 201Elektrik Devreleri
CEE 222Elektronik Devreleri I
CEE 231Sayısal Devre Tasarımı
COME 107Algoritmalar ve Programlama I
COME 108Algoritmalar ve Programlama II
COME 207Nesneye Dayalı İleri Programlama
COME 211Ayrık Hesaplamalı Yapılar
COME 214Programlama Dili Kavramları
COME 218Veri Yapıları ve Algoritmalar
COME 226Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi
COME 302Bilgi ve Veri Analizi
COME 304Sayısal Yöntemler
COME 327Mikroişlemciler ve Mikrokontrolcüler
COME 337Delphi İle Uygulama Geliştirme
COME 339İleri Java Uygulamaları
COME 342Yazılım Mühendisliğine Giriş
COME 345Bilişim Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı
COME 355Algoritma Analizi
COME 361İşletim Sistemleri
COME 381Veritabanı Sistemleri
COME 404Otomat Teorisi ve Formel Diller
COME 411Bilgisayar Ağları
COME 433Robotik
COME 435Kontrol Sistemleri Mühendisliği
COME 436Sayısal Görüntü İşleme
COME 439Bilgisayarlı Grafik
COME 441Nesne Yönelimli Sistem Geliştirme
COME 444Yapay Zeka
COME 446Derleyici Tasarımı
COME 447Bilgi Tabanlı Sistemler
COME 448Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi
COME 450Dağıtık Sistemler
COME 472İnternet & Web Teknolojileri
COME 493Bulanık Sistem ve Yapay Sinir Ağları
ISE 305Çoklu Ortam Sistemleri
ISE 311Dağıtık Veritabanları
ISE 313Uzman Sistemler
ISE 317Matlab ile Mühendislik Uygulamaları
ISE 401Veri Madenciliği ve İşlem Yöntemleri
MATH 111Matematik I
MATH 112Matematik II
MATH 213Lineer Cebir
MATH 214Diferansiyel Denklemler
STAT 203Mühendislik İstatistiği IHaliç Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
BİM 100Introduction to Computer Engineering
BİM 101Introduction to Computer Programming
BİM 102Object Oriented Programming
BİM 104Discrete Mathematics
BİM 201Data Structures
BİM 202Algorithms
BİM 204Programming Languages
BİM 251Logic Design and Circuits
BİM 252Computer Organization
BİM 303Advanced Computer Programming
BİM 316Formal Languages and Automata Theory
BİM 320Signals and Systems
BİM 341Operating Systems
BİM 341Database Design and Management II
BİM 351Database Design and Management I
BİM 353Microprocessors
BİM 362Computer Networks I
BİM 410Software Engineering
BİM 463Computer Networks II
EHM 213Electronics Circuits
MAT 113Calculus I
MAT 114Calculus II
MAT 203Lineer Algebra
MAT 242Probability and Statistics


Işık Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
CSE 101Programlamaya Giriş
CSE 201Nesne Yönelimli Programlama
CSE 202Veri Yapıları Ve Algoritmalar
CSE 252İnsan-Bilgisayar Etkileşimine Giriş
CSE 300Internet & Web Programlama
CSE 304Programlama Dillerinin Prensipleri
CSE 312Algoritma Analizi
CSE 322Veritabanı Sistemleri
CSE 330İşletim Sistemleri
CSE 341Bilgisayar Organizasyonu
CSE 342Mikroişlemciler
CSE 344Bilgisayar Mimarisi
CSE 400Yazılım Mühendisliği
CSE 401Yazılım Geliştirme Alıştırmaları
CSE 415Hesaplama Kuramı
CSE 425Çokluortam Teknikleri ve Uygulamaları
CSE 431Bilgisayar Ağları
CSE 432Bilgisayar ve Ağ Güvenliği
CSE 434Ağ Programlama
CSE 436İletişim Ağları Uygulamaları
CSE 440Dağıtık Hesaplama
CSE 440Paralel ve Dağıtık Sistemler
CSE 450Bilgisayar Grafiği
CSE 460Yapay Zeka
CSE 462Doğal Dil İşleme
CSE 465Akıllı Sistemler


Kadir Has Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
CE 102Introduction to Computing
CE 241Programming Languages
CE 242Data Structures and Algorithms
CE 244Computer Organization and Architecture
CE 261Fundamentals of Electronics
CE 341Operating Systems
CE 343Object-Oriented Programming Languages
CE 344Database Management Systems
CE 348Formal Languages and Automata Theory
CE 348System Engineering-I
CE 351Computer Networks
CE 352Network Engineering I
CE 354Embedded System Design
CE 356Software Engineering
CE 453Network Engineering-II
CE 454Programming Techniques on Internet
CE 456Emerging Network Technology
CE 461Database Application Development
CE 462Backup and Recovery
CE 463Computer Networks and Mobile Computing
CE 466Voice Over Packet Technologies
CE 468Advanced Programming
CE 471Compiler Design
CE 472Introduction to Parallel Computing
CE 473System Engineering-II
CE 475Internet Engineering and Web Site Development
CE 478Computer Graphics
CE 480Artificial Intelligence
CE 482Network Management
EE 342Microprocessors
MA 101Calculus I
MA 102Calculus II
MA 103Linear Algebra
MA 201Differential Equations
MA 203Discrete Computational Structures
MA 204Probability and Statistics


Koç Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
COMP 101Structure and Interpretation of Computer Programs
COMP 202Algorithms and Data Structures
COMP 240Java Programming
COMP 242Advanced Programming
COMP 301Programming Language Concepts
COMP 302Software Engineering
COMP 303Computer Architecture
COMP 304Operating Systems
COMP 306Database Management Systems
COMP 317Microprocessors
COMP 319Programming Mobile Devices with Java
COMP 404Digital Speech and Audio Processing
COMP 410Computer Graphics
COMP 415Distributed Computing Systems
COMP 416Computer Networks
COMP 429Concurrent Programming
COMP 434Computer and Network Security
COMP 440Compiler Design
COMP 456Algorithms and Computational Complexity
COMP 491Computer Engineering Design I
COMP 492Computer Engineering Design II


Kültür Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
CSE001Bilgisayar Mimarisi
CSE002 Bilgisayar Sistemleri & Ağ Güvenliği
CSE003 Gömülü Sistemler
CSE004 Gerçek Zamanlı Sistemler
CSE005 Mobil ve Kablosuz Ağlar
CSE006 Paralel ve Dağıtılmış Sistemler
CSE007 Linux ile Sistem Programlama
CSE008 Internet & Intranetler
CSE009 Web Programlama
CSE010 Bilgisayar Grafikleri
CSE011 Bilgisayarla Görme
CSE012 Görüntü İşleme
CSE013 Bilgisayar Destekli Tasarım
CSE014 Uzaktan Algılama/Uydu Görüntüleme
CSE015 Veri Ambarları & Veri Madenciliği
CSE016 e-Ticaret
CSE017 Coğrafi Bilgi Sistemleri
CSE018 Yazılım Kalitesi & Testi
CSE019 Bileşen Tabanlı Yazılım Mühendisliği
CSE020 Nesneye Dayalı Analiz & Tasarım
CSE021 Yönetim Bilişim Sistemleri
CSE022 Kriptoloji
CSE023 Uzman & Bilgi Tabanlı Sistemler
CSE024 Algoritma Analiz & Tasarımı
CSE025 Soyut Makina & Dilleri
CSE026 Derleyici Tasarımı
CSE027 Makina Öğrenmesi
CSE028 Yapay Sinir Ağları
CSE029 Bilgisayar Similasyonu & Modelleme
CSE030 Optimizasyon
CSE031 Mühendislik Matematiği
CSE032 Temel Elektronik
CSE033 Elektriksel Ölçüm
CSE034 Sayısal Tasarım II
CSE035 Devre Teorisi
CSE036 Sinyaller ve Sistemler
CSE037 Dijital Sinyal İşleme
CSE038 Kontrol Sistemleri
CSE039 Robotik
CSE040 Telekomünikasyona Giriş
CSE041 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular
CSE042 Yazılım Mühendisliği
CSE043 BT Proje Yönetimi
CSE044 Yapay Zeka
CSE047 Programlama Dillleri
CSE052 Servis Bilimleri Mühendislik ve Yönetimi
CSE101Programlamaya Giriş
CSE190 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
CSE201 Algoritmalar & Programlama
CSE301 Nesneye Dayalı Programlama
CSE310 Sayısal Tasarım I
CSE406 Veri Yapıları
CSE430 Bilgisayar Organizasyonu
CSE441 Sistem Analizi & Tasarımı
CSE501 Görsel Programlama Teknikleri
CSE535 İşletim Sistemleri
CSE540 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
CSE638 Bilgisayar Ağları
CSE640 Veri Tabanı Tasarımı & Geliştirme
CSE661 İnsan Bilgisayar Etkileşimi
MAT001 Lineer Cebir
MAT002 Nümerik Analiz
MAT003 Olasılık & İstatistiğe Giriş
MAT101 Matematik I
MAT201 Matematik II
MAT303 Ayrık Matematik
MAT402 Tamamlayıcı Matematik


Maltepe Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
BIL 101Bilgisayar Mühendisligine Giris
BIL 102Algoritma ve Programlama
BIL 133Algoritmalar ve Programlama I
BIL 134Algoritmalar ve Programlama II
BIL 201Kullanici Arayüzü Tasarimi
BiL 202Nesneye Yönelik Programlama
BIL 237Nesneye Yönelik Programlama
BIL 203Veri Yapilari ve Algoritmalar I
BIL 204Veri Yapilari ve Algoritmalar II
BIL 221Bilgisayar Yapisi
BIL 235Veri Yapilari
BIL 301Veri Tabani ve Yönetimi
BIL 302Isletim Sistemleri
BIL 303Mantik Devreleri Tasarimi
BIL 321Mantik Devreleri Tasarimi
BIL 304Bilgisayar Organizasyonu
YZM 315Yazilim Mühendisligi
BIL 305Yazilim Mühendisligi I
BIL 306Yazilim Mühendisligi II
BIL 307Bilgisayar Grafikleri
BIL 308Formal Diller ve Otomata Teorisi
BIL309Internet ve Bilgi Teknolojileri
BIL 311Linux ile Web Programlama
BIL 312Internet Tabanli Programlama
BIL 406Kriptoloji
BIL 403Bilgisayar Aglari I
BIL 404Bilgisayar Aglari II
BIL 408Yapay Zeka
BIL 414Yazilim Kalitesi ve Modelleme
BIL 415Görüntü Isleme
BIL 416Çoklu Ortam Veritabanlari ve Veri Madenciligi
BIL 417Programlama Dillerinin Prensipleri
BIL 418Elektronik Ticaret
BIL 423Bilgisayar Mimarisi
BIL 427Yarismaya Yönelik Programlama
BIL 429Kuantum Bilgisayarlari
MAT 252Nümerik Analiz
MAT 253Dogrusal Cebir
MAT 283Dogrusal Cebir
MAT 254Olasilik ve Istatistik
MAT 284Olasilik ve Istatistik
MAT 255Diferansiyel Denklemler
MAT 287Ayrik Matematik
ELK 204Mantik Devreleri
YZM 403Yazilim Projesi Yönetimi
ELK 206Sinyaller ve Sistemler
ELK 306Sayisal Sinyal Isleme
ELK 309Kontrol Teorisi
ELK 310Endüstriyel Elektronik
ELK 311Sistem Simülasyonu
ELK 312Bulanik Mantik ve Yapay Sinir Aglari
ELK 313Mekanizmalar
ELK 316Biyomühendislik
ELK 403Mikroislemciler
ELK 404Gömülü Sistemler
ELK 406Antenler ve Yayilma
ELK 411Mikrodalga Sistemleri
ELK 412Telsiz ve Mobil Aglar
ELK 421Iletisim Aglari
CEN 133Algorithms and Programming I
CEN 134Algorithms and Programming II
CEN 237Object Oriented Programming
CEN 221Computer Organization
CEN 235Data Structures
CEN 301Database Management Systems
CEN 302Operating Systems
CEN 321Logic Circuits Design
CEN 335Computer Networks
CEN 101Introduction to Computer Engineering
CEN 306Software Engineering II
CEN 307Computer Graphics
CEN 308Formal Languages and Automata Theory
CEN 309Internet and Information Technologies
CEN 311LINUX Web Programming
CEN 312Internet Application Development
CEN 319Special Topics in Computer Engineering
CEN 404Computer Networks II
CEN 406Cryptology
CEN 408Artificial Intelligence
CEN 414Software Quality and Modeling
CEN 415Image Processing
CEN 416Data Mining
CEN 417Principles of Programming Languages
CEN 418E-Commerce
CEN 423Computer Architecture
CEN 427Competitive Programming
SE 207Human Computer Interaction
SE 315Software Engineering
SE 354Web Application Development
SE 363Java Programming
SE 403Software Project Management
SE 441Information Systems Security
EE 206Signals and Systems
EE 306Digital Signal Processing
EE 309Control Theory
EE 310Industrial Electronics
EE 311System Simulation
EE 312Fuzzy Logic and Artificial Neural Networks
EE 313Mechanisms
EE 316Bioengineering
EE 403Microprocessors
EE 404Embedded Systems
EE 406Antennas and Propagation
EE 411Microwave Systems
EE 412Wireless and Mobile Networks
EE 421Communication Networks
MATH 284Probability and Statistics
MATH 287Discrete Mathematics
MATH 181Calculus I
MATH 182Calculus II
MATH 283Linear Algebra


Okan Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
BIM101Bilgisayar Programlamaya Giriş
BIM102Bilgisayar Programlama
BIM103Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
BIM104Bilişim Uygulamaları
BIM201Nesneye Yönelik Programlama
BIM202Programlama Dilleri Uygulamaları
BIM203Veri Yapıları
BIM204Dosya Organizasyonu Ve İşlemleri
BIM205Sayısal Devre Tasarımı
BIM206Bilgisayar Mimarisi - I
BIM207Ayrık Yapılar
BIM301Bilgisayar Mimarisi - II
BIM302Bilgisayar Ağlarına Giriş
BIM303Internet Programlama
BIM304Veritabanı Yönetim Sistemleri
BIM305İşletim Sistemleri
BIM306Mikro İşlemciler
BIM403Bilgisayar Ağları
BIM405Yazılım Mühendisliği
İST251İstatistiğe Giriş
MAT109Matematik-I
MAT110Matematik-II
MAT211Matematik-III
MAT212Matematik-IV


Sabancı Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
CS 201Introduction to Computing
CS 301Algorithms
CS 302Formal Languages and Automata Theory
CS 303Logic and Digital System Design
CS 306Database Systems
CS 307Operating Systems
CS 404Artificial Intelligence
CS 405Computer Graphics
CS 408Computer Networks
MATH 201Linear Algebra
MATH 203Introduction to Probability
TE 407Computer Vision


Yeditepe Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
CSE 101Bilgisayar Müh. Konsept ve Algoritmalar
CSE 112 Algoritmalar ve Bilgisayar Programlama
CSE 211 Veri Yapıları
CSE 221 Mantık Tasarım İlkeleri
CSE 232 Sistem Programlama
CSE 252 Programlama Dilleri İlkeleri
CSE 311 Algoritma Teorisi
CSE 315Internet Teknolojileri
CSE 317Internet Programlama I
CSE 318Internet Programlama II
CSE 319Nesne Yönelimli Programlama
CSE 321 Sayısal Elektronik
CSE 323 Bilgisayar Organizasyonu
CSE 331 İşletim Sistemleri Tasarımı
CSE 336İşletim Sistemi Pratiği
CSE 343 Dosya Yapıları ve Veritabanları
CSE 344 Yazılım Mühendisliği
CSE 348Veritabanı Yönetim Sistemleri
CSE 349Nesne Yönelimli Tasarım
CSE 354 Otomata Teorisi ve Biçimsel Diller
CSE 402Bilgisayar Ağlarında Özel Konular
CSE 416Evrimsel Algoritmalar
CSE 418Bilgisayar Bilimleri için Mantık
CSE 421 Mikroişlemciler ve Mikrodenetimciler
CSE 429Bigisayar Mimarileri
CSE 438Gerçek Zaman Sistemleri
CSE 439Bilgisayar Güvenliği
CSE 442Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı
CSE 446Yazılım Kalite Yönetimi
CSE 449Veri Madenciliği
CSE 457Derleyici Tasarımı
CSE 458Kuantum Hesaplama
CSE 462Yapay Zekaya Giriş
CSE 467Sinir Ağları
CSE 468Robotbilim
CSE 469Uzman Sistemler
CSE 471Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları
CSE 477Ağ Teorisi
CSE 478Dağıtık Nesne Hesaplaması
CSE 479Dağıtık ve Paralel İşleme
CSE 483Bilgisayar Grafikleri
CSE 485Bilgisayar Sistemleri Simülasyonu
CSE 486Yöneylem Araştırması
CSE 487Görüntü İşleme
CSE 488Bilgisayarla Görmeye Giriş
EE 211Elektrik Devreleri
ES 224Sinyaller ve Sistemler
ES 231Olasılık ve İstatistiğin Temelleri
ES 272Sayısal Analiz
MATH 151Mühendisler için Analiz I
MATH 152Mühendisler için Analiz II
MATH 154Kesikli Matematik
MATH 221Doğrusal Cebir
MATH 241Diferansiyel Denklemler


Üniversitelerde verilmeyen veya genel başlıklar altında olan dersler.Yazılım Dersleri (Software Lectures)


Ders KoduDers Adı
SW1Veri yapıları ve algoritmalar (Data structures and algorithms)
SW2Java programlama (Java programming)
SW3C programlama (C programming)
SW4Nesne yönelimli programlama (Object oriented programming)
SW5Yazılım mühendisliği (Software engineering)
SW6UML (Unified Modelling Language)
SW7Prolog programlama (Prolog programming)
SW8Veritabanı tasarımı ve veritabanı yönetim sistemleri (Database design and database management systems)
SW9Cephe yönelimli programlama (aspect oriented programming)


Donanım Dersleri (Hardware Lectures)


Ders KoduDers Adı
HW1Elekronik devreler (Electronic circuits)
HW2Sayısal tasarım (Digital Design)
HW3HDL (Hardware description languages)
HW4VHDL (Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language)
HW5Verilog
HW6System C
HW7Yeniden düzenlenebilir hesaplama (Reconfigurable computing)
HW8CPLD (Complex programmable logic device)
HW9FPGA (Field Programmable Gate Array)
HW10ASIC (Application Specific Integrated Circuit)
HW11Sinyaller ve sistemler (Signals and systems)


Web Dersleri (Web Lectures)


Ders KoduDers Adı
WWW1Soket programlama (Socket programming)
WWW2Web sayfası tasarımı (Web page design)
WWW3Dinamik web sayfası tasarımı (Dynamic web page design)
WWW4Dinamik web programlama (Dynamic web programming)
WWW5Web üzerinde veritabanı uygulamaları (Database applications on Web)
WWW6İçerik yönetim sistemleri (Content management systems)
WWW7Java ile web programlama (Web programming using Java)
WWW8PHP ile web programlama (Php Web programming)
WWW10.NET ile web programlama (.NET Web programming)
WWW11Cephe yönelimli Web programlama (aspect oriented Web programming)