Elektrik Elektronik Mühendisliği


Verdiğimiz derslerin üniversitelere göre listesini aşağıda görebilirsiniz:

Üniversite isimleri alfabetik sıraya göre dizilmiştir. Lütfen ders adına ve koduna bakmak istediğiniz üniversitenin üstüne tıklayınız.
Üniversitenizi ya da almak istediğiniz dersi listede bulamadıysanız bizimle iletişime geçiniz.

Arel Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
EEN101Orientation to Electrical and Electronics Eng.
MTH111Linear Algebra (with MATLAB)
CEN103Introduction to Information Technologies
MTH101Calculus I
MTH107Physics-I
EEN102Material Science for EEN
EEN104Circuit Theory-I
CEN102Algorithms and Programming
MTH102Calculus II
MTH108Physics II
EEN201Probability and Random Variables
EEN203Electronic Devices and Circuits
EEN205Circuit Theory II
EEN207Electric Circuits Laboratory
EEN202Electromagnetic Field Theory
EEN204Electronic Devices and Circuits Laboratory
EEN206Digital Design I and Laboratory
EEN208Signals and Systems
EEN210Numerical Methods for EEN
EEN301Electromechanical Energy Conversion
EEN303Electromagnetic Waves Theory
EEN305Microprocessors and Laboratory
EEN302Computational System Programming (MATLAB)
EEN304Feedback Control Systems
BUS112History & Philosophy of Science
EEN321Electronic Circuits I
EEN323Analog Communications
EEN322Electronic Circuits II
EEN324Digital Communications
EEN326Electronic Circuits I Laboratory
EEN328Communication Laboratory
EEN421Analog Integrated Circuit Design
EEN423Radio and TV Engineering
EEN425Digital Design II and Lab.
EEN427Digital Integrated Circuit Design
EEN429Industrial Electronics and Automation
EEN431Digital Signal Processing and Lab.
EEN433Digital Control Systems
EEN422Measurement and Instrumentation
EEN424Embedded Systems
EEN426RF Electronics
EEN428Introduction to VLSI Design
EEN430App. of Industrial Electronics and Laboratory
EEN341Power Systems
EEN343Illumination Techniques
EEN342Electric Machines I
EEN344High Voltage Techniques
EEN346Power Plant and Generation Engineering
EEN348Power Transmission and Distribution
EEN441Power Electronics
EEN443Electric Machines II
EEN445Protection of Power Systems
EEN447Power Engineering Laboratory
EEN449Electric Drives
EEN442Power Electronics Laboratory
EEN444Electric Machines Laboratory


Aydın Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
MATH 101Matematik-I
MENG 103Bilgisayar Destekli Teknik Resim –I
CHEM 101Genel Kimya
INFT 103Bilişim Teknolojileri
EEN 103Elektrik Mühendisliğine Giris
EEN 103Introduction to Electrical Engineering
PHY 101Fizik-I
ENG 101Profesyonel İngilizce-I
MATH 102Matematik –II
MENG 102Bilgisayar Destekli Teknik Resim –II
EEN 104C ile Bilgisayar Programlama
MATH 104Lineer Cebir
PHY 102Fizik II
SENG104Gelişmiş Programlama
MAT 213Matematik III
EE 201Circuit Theory-I
MAT 217Diferansiyel Denklemler
ECO 224Mühendislik Ekonomisi
EEE 204Sistem Modelleme
EEE208Devre Teorisi-II
COM 314Sayısal Sistem Tasarımı
EEE 305Elektronik-I
EEE307Elektronik Laboratuarı–I
IST 224Olasılık ve İstatistik
EEE301Sinyaller ve Sistemler
SEN 306Yapay Zeka
EEE 313Elektrik Makineleri
EEE 202Elektromanyetik Alanlar ve Dalgalar
EEE 306Elektronik-II
EEE308Elektronik Laboratuarı-II
EEE310Kontrol sistemlerinin temelleri-I
EEM 317Yüksek gerilim teknikleri
EEE206Sayısal Elektronik
EEE 316Sayısal Elektronik Laboratuarı
EEE 310Kontrol Sisteminin Temelleri –II
EEE 318Aydınlatma Tekniği
EEE 302Haberleşmeye Giriş
COM 402Mikroişlemciler
EE320Telekomünikasyon Teorisi
EEE 405Otomatik Kontrol
BUS201İş Yönetimi
EEE402EEE Bitirme Projesi-I
EEE 407Enerji İletim Sistemleri
EEE 403Görüntü İşleme
EEE 408EEE Bitirme Projesi-II
EEE 408Robotiğe Giriş
EEE 410Ağ Sistemleri
EEE 406Güç Elektroniği


Bahçeşehir Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
EEE1000Intro. to EEE
EEE2101Circuit Theory I
EEE2102Circuit Theory II
EEE2116Electronics I
EEE2180Electronic Devices and Circuits
EEE2190Fundamentals of Electrical Engineering
EEE2204Introduction to Digital Design
EEE2312Modeling, Analysis & Simulation
EEE3117Electronics II
EEE3205Microprocessors
EEE3304Feedback Control Systems
EEE3406Electromechanical Energy Conversion
EEE3501Signals and Systems
EEE3602Intro. to Communication Theory
EEE3703Electromagnetic Field Theory
EEE3704Electromagnetic Wave Theory
EEE3990Summer Training I
EEE4010Optimization
EEE4012Computational Programming for Engineers
EEE4102Physics of Semiconductor Devices
EEE4111RF Electronics
EEE4132Intro. to Integrated Circuit Design
EEE4203Digital Integrated Circuit Design
EEE4314Nonlinear Control Systems
EEE4316Digital Control Systems
EEE4321Industrial Automation
EEE4331Measurement and Instrumentation
EEE4338Remote Sensing
EEE4340Fuzzy Systems and Neural Networks
EEE4401Introduction to Power Systems
EEE4412Power Plant Engineering
EEE4421Power Transmission & Distribution
EEE4422High Voltage Techniques
EEE4432Illumination Engineering
EEE4441Power Electronics
EEE4442Electrical Drivers
EEE4501Digital Signal Processing
EEE4603Communications Systems
EEE4611Optical Communications
EEE4614Wireless Communications
EEE4621Microwave Antennas
EEE4622Microwave Engineering
EEE4911Design Project I
EEE4912Design Project II
EEE4920Independent Study
EEE4931Special Topics in EEE I
EEE4932Special Topics in EEE II
EEE4990Summer Training II
EEE5001Linear System Theory
EEE5014Random Processes and Estimation Theory
EEE5021Chaos Theory and Fractals
EEE5025Adaptive Filters
EEE5026Wavelets, Filter Banks, and Subband Coding
EEE5104VLSI Test and Verification
EEE5204Embedded Systems
EEE5211HDL-Based Digital Design Project
EEE5215ASIC / SOC Design
EEE5220Digital Design Automation
EEE5401Power System Analysis
EEE5402Power System Stability and Dynamics
EEE5412Power Generation
EEE5430Advanced Computer Methods for Power Systems
EEE5511Real-Time Signal Processing
EEE5521Image Processing
EEE5522Image and Video Compression
EEE5531Video Processing
EEE5532Mathematical Tools for Video Processing
EEE5540Speech Processing
EEE5550Computer Vision and Pattern Recognition
EEE5600Introduction to Information and Coding Theory
EEE5705Nanophotonics
EEE5720Microwave Radiation and Scattering
EEE5721Advanced Microwave Antennas


Beykent Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
EHM101Elektronik Mühendisliğine Giriş
EHM103Elektronik Mühendisliğine Giriş Laboratuarı
MAB121Matematik-I
FIZ101Fizik I
BSM103Programlama Teknikleri ve Dilleri I
EHM102Lojik Devreler
MAB122Matematik-II
FIZ102Fizik-II
FIZ114Modern Fizik
BSM104Programlama Teknikleri ve Dilleri II
EHM201Elektronik-I
EHM203Elektrik Devrelerinin Temelleri
EHM205Elektrik Devre Laboratuarı
MAB103Lineer Cebir
MAB221Diferansiyel Denklemler
EHM204Devre ve Sistem Analizi
EHM232Elektronik II
EHM236Elektronik Laboratuarı
MAB223Olasılık ve İstatistik
EHM270Sinyaller ve Sistemler
EHM268Elektromanyetik Alan Teorisi
EHM331Haberleşme Elektroniği
EHM341Mikroişlemciler
EHM363Elektromagnetik Dalga Teorisi
EHM375Analog İletişim
EHM377Sayısal İşaret İşleme
EHM364Mikrodalga Teknikleri
EHM352Kontrol Sistemleri
EHM376Haberleşme Lab.
EHM378Sayısalİletişim
EHM481Mühendislik Projesi
EHM333Tüm Devra Tasarımı
EHM334Analog Tümdevreler
EHM431Güç Elektroniği
EHM432Sayısal Elektronik
EHM435Çok Geniş Ölçekli Tüm Devreler (VLSI)
EHM436Çok Geniş Ölçekli Tümdevre Tasarımı
EHM437Tüm Devre İmalat Teknolojileri
EHM438Yarı iletken Fiziği
EHM452Robotik
EHM455Sayısal Kontrol Sistemleri
EHM456Bulanık Sistemler ve Kontrol
EHM458Kontrol Sistem Tasarımı
EHM467Antenler
EHM373Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojleri
EHM374Gezgin İletişim Sistemleri
EHM471Sayısal Ses İşleme
EHM472Adaptif Süzgeçler
EHM473Uydu Haberleşme Sistemleri
EHM476Sinyal İşleme Uygulamaları
EHM478Sayısal Görüntü İşleme
EHM485Elektrik Makinaları
EHM487Sinir Ağları
EHM498Elektronikte Özel Konular
EHM499Haberleşmede Özel Konular


Bilgi Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
CMPE 100Introduction to Computing
ENG 180Exploring Engineering
PHYS 100Physics for Scientists and Engineers
MATH 169Calculus for Scientists and Engineers I
CMPE 130Algorithms and Programming
EEEN 100Electricity & Magnetism
MATH 170Calculus for Scientists and Engineers II
EEEN 201Electrical & Electronic Circuits I
ENG 210Engineering Graphics & Design
MATH 233Discrete Mathematics
MATH 260Linear Algebra & Differential Equations
EEEN 202Electrical & Electronic Circuits II
EEEN 222Digital Systems Design
ENG 230Probability & Random Processes
IE 260Engineering Economics Analysis
EEEN 301Electronics I
EEEN 311Logic Circuits & Microprocessors
EEEN 321Signals & Systems
EEEN 331Engineering Electromagnetics
CMPE 331Software Engineering Concepts
EEEN 302Electronics II
EEEN 322Communication Engineering
CMPE 332Software Design & Development
EEEN 352System Dynamics & Control
EEEN 433Digital Signal Processing
EEEN 444Robust Control Design


Doğuş Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
COME 107Algorithms and Programming I
BİM 107Algoritmalar ve Programlama I
MATH 111Calculus I
MATE 111Matematik I
PHYS 101Physics I
FİZ 101Fizik I
CEE 102Logic Circuits
EHM 102Lojik Devreler
CEE 104Algebraic Methods in Electrical Engineering
EHM 104Elektrik Mühendisliğinde Cebirsel Yöntemler
MATH 112Calculus II
MATE 112Matematik II
CEE 201Electrical Circuits
EHM 201Elektrik Devreleri
CEE 203Num. Methods in EE
EHM 203Elektrik Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler
CEE 231Digital Design
EHM 231Sayısal Devre Tasarımı
CEE 241Electromagnetic Fields
EHM 241Elektromanyetik Alanlar
MATH 214Differential Equations
MATE 214Diferansiyel Denklemler
CEE 202Intr. to Control Systems
EHM 202Kontrol Sistemlerine Giriş
CEE 222Electronic Circuits I
EHM 222Elektronik Devreleri I
CEE 232Discrete Time Signals and Systems
EHM 232Ayrık Zamanlı İşaretler ve Sistemler
CEE 234Microprocessor Systems
EHM 234Mikroişlemci Sistemleri
CEE 244Electromagnetic Waves
EHM 244Elektromanyetik Dalgalar
PHYS 224Modern Physics I
FİZ 224Modern Fizik I
CEE 301Probability, Statistics and Stochastic Processes
EHM 301Olasılık, İstatistik Ve Rasgele Süreçler
CEE 311Analog Communication
EHM 311Analog Haberleşme
CEE 321Electronic Circuits II
EHM 321Elektronik Devreleri II
CEE 331Digital Signal Processing
EHM 331Sayısal İşaret İşleme
CEE 306Introduction to Electrical Energy Systems
EHM 306Elektriksel Enerji Sistemine Giriş
CEE 312Digital Communication
EHM 312Sayısal Haberleşme
CEE 342MW, Antennas & Propagation
EHM 342Mikrodalga, Antenler ve Yayılım
CEE 411Wireless Communication
EHM 411Telsiz Haberleşme
CEE 421Communication Electronic Circuits
EHM 421Haberleşme Elektroniği Devreleri
CEE 401Comp. Meth. in Elec. Eng.
EHM 401Elektrik Mühendisliğinde Hesaplama Yöntemleri
CEE 413Noise in Communication
EHM 413Haberleşmede Gürültü
CEE 415Fiber Optic Com. Systems
EHM 415Fiber Optik Haberleşme Sistemleri
CEE 417Communication Systems
EHM 417Haberleşme Sistemleri
CEE 423Digital Electronic Circuits
EHM 423Sayısal Elektronik Devreleri
CEE 425Advanced Electronics: Laboratory and Applications
EHM 425İleri Elektronik: Labaratuar ve Uygulamaları
CEE 431Digital Filters and Systems
EHM 431Sayısal Filtreler ve Sistemler
CEE 451Electromagnetic Compability
EHM 451Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Mühendisliği
COME 345Information Systems Analysis and Design
BİM 345Bilişim Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı
COME 381Database Systems
COME 381Veritabanı Sistemleri
CEE 414Comp. Comm. Networks
EHM 414Bilgisayar Haberleşme Ağları
CEE 416Radar & Sensing Systems
EHM 416Radar ve Algılama Sistemleri
CEE 422RF Microelectronics
EHM 422RF Mikroelektroniği
CEE 424VLSI Circuit Design
EHM 424VLSI Devre Tasarımı
CEE 426Microelec. Analog Circ. Des.
EHM 426Mikroelektronik Analog Devre Tasarımı
CEE 432Image Processing Fund.
EHM 432Görüntü İşlemenin Temelleri
CEE 434Artificial Neural Networks
EHM 434Yapay Sinir Ağları
CEE 468Industrial Electronics
EHM 468Endüstriyel Elektronik
COME 226Computer Organization and Architecture
COME 226Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi
COME 342Introduction to Software Engineering
COME 342Yazılım Mühendisliğine Giriş
CEE 441Managerial Decision Making for Engineers
EHM 441Mühendisler İçin Yönetimde Karar Verme Teknikleri
COME 207Advanced Object Oriented Programming
BİM 207Nesneye Dayalı İleri Programlama
COME 211Discrete Computational Structures
BİM 211Ayrık Hesaplamalı Yapılar
COME 214Programming Language Concepts
BİM 214Programlama Dili Kavramları
COME 218Data Structures and Algorithms
BİM 218Veri Yapıları ve Algoritmalar
CONT 212Electrical Measurements & Sensors
CONT 212Ölçme Tekniği ve Algılayıcılar
ALM 101Almanca I/ German I
ALM 102Almanca II/ German II
ALM 103Almanca III/ German III
ALM 104Almanca IV/ German IV
ALM 105Almanca V/ German V
ALM 106Almanca VI/ German VI
Haliç Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
BİM 111Bilgisayar Programlama I
MAT 113Lineer Cebir
MAT 115Matematik I
FİZ 101Fizik I
MAT 116Matematik II
FİZ 102Fizik II
BİM 112Bilgisayar Programlama II
EEM 102Devre Teorisi I
EEM 104Elektrik Devreleri Temelleri Lab.
MAT 215Differansiyel Denklemler
EHM 213Elektronik
EEM 201Devre Teorisi II
EEM 203Karmaşık Analiz ve Dönüşüm Teknikleri
EEM 205Elektrik Devreleri Lab.
EEM 207Mantık Devreleri
EHM 215Elektrik Devreleri Tem. ve Ölçme Lab.
EEM 202Devre Teorisi III
EEM 204Elektromanyetik Alan Teorisi
EEM 206Sinyaller ve Sistemler
EEM 208Sayısal Tasarım
EHM 212İşaretler ve Sistemler
İST 212Olasılık ve İstatistik
MAT 226Mühendislik Matematiği
EHM 216Temel Elektronik Devre Lab.
EHM 214Elektromanyetik Alan Teorisi
EEM 301Elektronik I
EEM 302Otomatik Kontrol
EEM 303Elektronik Lab.
EEM 304Elektronik II
EEM 305Elektromanyetik Dalgalar
EEM 306Yüksek Gerilim Tekniği
EEM 307Elektrik Dağıtım Sistemleri
EEM 308Elektrik Makinaları II
EEM 309Elektrik Makinaları I
EEM 310Haberleşme Teorisi
EEM 311Mikroişlemciler
EHM 311Elektronik Devreler I
EEM 312Haberleşme Lab.
EHM 319Elektronik Devreler Lab. I
EHM 331Analog Haberleşme Tekniği
EHM 313Kontrol Sistemleri
EHM 315Mantık Tasarımı,Devreler ve Lab.
EHM 317Elektromanyetik Dalgalar
EHM 312Elektronik Devreler II
EHM 338Elektronik Haberleşme Lab.
EEM 318Mikroişlemciler
EHM 332Sayısal Haberleşme Tekniği
EHM 334Endüstriyel Haberleşme Elektroniği
EEM 451Endüstriyel Elektronik
EEM 452RF Mikrodalga
EEM 453Elektronik Mühendisliği Tasarımı
EEM 454Sayısal Filtreler ve Sistemler
EEM 455Görüntü İşleme
EEM 456Sayısal İşaret İşleme
EEM 457Haberleşme Mühendisliği Tasarımı
EEM 458İleri Mantık Devreleri Tasarımı ve Lab.
EEM 459Mikroişlemcili Sistem Tasarımı
EEM 460Radyo ve TV Sistemleri
EEM 461Uydu Haberleşmesi
EEM 463Elektrik Makinaları Dinamiği
EEM 465Elektrik Enerjisi Kullanımı
EEM 462Devre Sentezi
EEM 463Endüstriyel Elektronik Uygulama ve Lab.
EEM 464Hücresel Haberleşme Sistemleri
EEM 465Antenler ve Propagrasyon
EEM 466Veri Haberleşmesi ve Lab.
EEM 463Elektrik Makinaları Dinamiği
EEM 465Elektrik Enerjisi Kullanımı


Işık Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
EE 203Simulation Tools/ Benzetim Gereçleri
EE 221Circuit Theory I/ Devre Kuramı I
EE 222Circuit Theory II/ Devre Kuramı II
EE 224Electrical Circuits Laboratory/ Elektrik Devreleri Laboratuvarı
EE 225Electrical Circuits/ Elektrik Devreleri
EE 226Electrical Circuits Laboratory/ Elektrik Devreleri Laboratuvarı
EE 227Electrical Circuits Laboratory/ Elektrik Devreleri Laboratuvarı
EE 230Electronics I/ Elektronik I
EE 240Logic Circuits Design/ Mantık Devreleri Tasarımı
EE 242Logic Circuits Design Lab./ Mantık Devreleri Tasarım Lab.
EE 303Simulation Tools/ Benzetim Gereçleri
EE 330Electronics I/ Elektronik I
EE 331Electronics II/ Elektronik II
EE 332Electronics II/ Elektronik II
EE 333Electronics Laboratory/ Elektronik Laboratuvarı
EE 334Electronics Laboratory/ Elektronik Laboratuvarı
EE 335Electronics/ Elektronik
EE 337Electronics Laboratory/ Elektronik Laboratuvarı
EE 350Signals and Systems/ İşaretler ve Sistemler
EE 352System Dynamics and Control/ Sistem Dinamiği ve Denetim
EE 353Signals and Systems/ İşaretler ve Sistemler
EE 354Digital Signal Processing/ Sayısal İşaret İşleme
EE 360Electromagnetic Waves and Fields/ Elektromanyetik Alanlar ve Dalgalar
EE 361Electromagnetic Theory/ Elektromanyetik Kuramı
EE 362Electromagnetic Waves/ Elektromanyetik Dalgalar
EE 370Introductions to Communication Systems/ İletişim Sistemlerine Giriş
EE 441Digital Electronics/ Sayısal Elektronik
EE 451Digital Signal Processing/ Sayısal İşaret İşleme
EE 453Introduction to Image Processing/ Görüntü İşlemeye Giriş
EE 461Microwave Engineering/ Mikrodalga Mühendisliği
EE 462Microwave Measurement Techniques and Lab./ Mikrodalga Ölçüm Teknikleri ve Lab.
EE 470Digital Communication Systems/ Sayısal İletişim Sistemleri
EE 471Communication Engineering I/ İletişim Mühendisliği I
EE 472Communication Engineering II/ İletişim Mühendisliği II
EE 473Communication Electronics/ İletişim Elektroniği
EE 474Communication Simulation Techniques and Lab./ İletişim Simulasyon Teknikleri ve Lab.
EE 476Wireless Communication/ Telsiz İletişim
EE 478Satellite Communication/ Uydu Haberleşmesi
EE 480Introduction to Integrated Circuits/ Entegre Devrelere Giriş


Kadir Has Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
MA 101Calculus I
MA 103Linear Algebra
PH 101Physics I
MA 102Calculus II
PH 102Physics II
CE 140Computer Programming I
MA 201Differential Equations
EE 201Circuit Theory I
EE 205Digital Design
MA 208Calculus III
EE 222Circuit Theory II
EE 204Circuits Laboratory
EE 234Electronic Circuit Components
EE 331Electronic Circuits
EE 333Electronic Circuits Laboratory I
EE 361Electromagnetic Field Theory
EE 371Signals and Systems
GE 204Probability and Statistics for Engineers
EE 332Electronic Circuits Laboratory II
EE 342Microprocessors
EE 352Control Systems
EE 376Communication Systems
EE 374Digital Signal Processing
EE 403Neural Networks
EE 424Network Synthesis
EE 431Communication Electronics
EE 432Digital Electronics
EE 433Biomedical Electronics
EE 434VLSI Design
EE 435Analog Design
EE 436RF Microelectronics
EE 438Industrial Electronics
EE 439Advanced Digital Design
EE 442Biomedical Technology
EE 451Control Technology
EE 452Control System Theory
EE 453Robotics
EE 457Industrial Control Applications
EE 473Digital Communications
EE 474DSP Applications
EE 476Mobile Communication
EE 479Simulation of Communication Systems
EE 483Wireless Communication Networks


Koç Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
ELEC. 201Signals and Systems
ELEC. 202Circuit Analysis
ELEC. 204Digital Systems Design
ELEC. 206Electromagnetism
ELEC. 303Digital Signal Processing
ELEC. 304Systems and Control
ELEC. 310Microelectronic Circuits Design
ELEC. 311Digital Electronics
ELEC. 312Advanced Electromagnetism
ELEC. 313Semiconductor Physics and Devices
ELEC. 315Electronic Design
ELEC. 316Analog and Digital Communication Systems
ELEC. 317Microprocessors
ELEC. 321Introduction to Optics
ELEC. 401Microwave Electronics
ELEC. 403Solid State Physics
ELEC. 404Digital Speech and Audio Processing
ELEC. 405Linear System Theory
ELEC. 406Digital Image and Video Processing
ELEC. 408Computer Vision and Pattern Recognition
ELEC. 411Digital Communications
ELEC. 412Advanced Digital Processing
ELEC. 414Wireless Communications
ELEC. 417VLSI And Digital Design
ELEC. 420Advanced Computer Architecture
ELEC. 421Photonics and Lasers
ELEC. 422Introduction to MEMS and MOEMS
ELEC. 423Optical Information Processing
ELEC. 424Optical Fiber Communications
ELEC. 425Photonic Materials and Devices
ELEC. 427Antennas and Propagation
ELEC. 428Wireless Networks
ELEC. 430Detection and Estimation Theory
ELEC. 432Multimedia Communications
ELEC. 433Quantum Electronics
ELEC. 491Electrical and Electronic Engineering Design I
ELEC. 492Electrical and Electronic Engineering Design II


Kültür Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
MBT1001Calculus I
FZT1001Physics I
EE0111Computer Programming
EE0112Linear Algebra
MBT2001Calculus II
FZT2001Physics II
EE0211Linear Differential Equations and Laplace Transformation
EE0221Introduction to Electric Circuits
EE0222Electric Circuits Laboratory
EE0321Circuit Analysis
EE0322Logic Design
EE0323Logic Circuits Laboratory
EE0311Introduction to Electromagnetics
EE0341Signals and Systems
EE0312Numerical Methods
EE0411Introduction to Random Signals
EE0431Electromagnetic Field Theory
EE0421Electronic Circuits I
EE0422Electronic Circuits I Laboratory
EE0451Introduction to Telecommunication
EE0401Industry Training I
EE0521Electronic Circuits II
EE0522Electronic Circuits II Laboratory
EE0531Electromagnetic Wave Theory
EE0523Microprocessors
EE0541Digital Signal Processing
EE0501Industry Training II
EE0651Digital Communication
EE0652Telecommunication Laboratory
EE0631Microwave Theory
EE0621Control Systems
EE0900Graduation Project
EE0921CMOS VLSI Design-1
EE0922CMOS VLSI Design-2
EE0923Power Electronics
EE0924Semiconductor Technology
EE0925Electrical Measurement
EE0926Circuit Synthesis
EE0927Industrial Electronics
EE0928Biomedical Instrumentation
EE0931Introduction to Antennas
EE0932Electromagnetic Compatibility
EE0933Electroacoustics
EE0934Radar Principles
EE0935Satellite Communication
EE0936Transmission Lines
EE0941Adaptive Filters
EE0942Image Processing with Applications to Neural Networks
EE0943Digital Speech Processing
EE0944Signal Processing Applications
EE0945Introduction to Image Processing
EE0952Wireless and Mobile Networks
EE0953Wideband Wireless Cellular Networks
EE0954Digital Communication Systems


Maltepe Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
ELK 201Circuit Theory
ELK 202Circuit Analysis
ELK 204Logic Circuits
ELK 205Electromagnetic Field Theory
ELK 206Signals and Systems
ELK 208Electromagnetic Wave Theory
ELK 210Logic Circuits Design
ELK 223Computer Aided Design
ELK 232Electronic Circuit Elements
ELK 306Digital Signal Processing
ELK 307Communication Theory I
ELK 309Control Theory
ELK 310Industrial Electronics
ELK 311System Simulation
ELK 312Fuzzy Logic and Artificial Neural Networks
ELK 313Mechanisms
ELK 315RFID Systems
ELK 316Bioengineering
ELK 318Telecommunications II
ELK 319Network Synthesis
ELK 320Active Filter Design
ELK 323Probability and Stochastic Processes
ELK 332Digital Integrated Circuits
ELK 333Analog Electronics
ELK 334Microprocessors
ELK 361Electromechanical Energy Conversion
ELK 362Power Systems
ELK 399Industry Tranining I
ELK 405Embedded Systems
ELK 406Antennas and Propagation
ELK 411Microwave Systems
ELK 412Wireless and Mobile Networks
ELK 413Electromagnetic Waves
ELK 414Microwave Circuits
ELK 417Introduction to Solid State Electronics
ELK 418High Frequency Electronics
ELK 419Digital Communications
ELK 421Communication Networks
ELK 423Digital Filters
ELK 425Radar Principles
ELK 426Sonar Systems
ELK 427Electronic Navigation Systems
ELK 461Electrical Machines
ELK 462Electrical Distribution Systems
ELK 463High Voltage Techniques
ELK 464Illumination Techniques and Indoor Installation
FİZ 181Physics I
FİZ 184Physics II
MAT 181Mathematics I
MAT 182Mathematics II
MAT 283Linear Algebra
MAT 285Differential Equations


Okan Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
MATH112Calculus-II
CMPE101Introduction to Computers
PHYS112Physics-II
MATH211Linear Algebra
EEE201Circuit Analysis
CMPE102Computer Programming
MATH265Probability & Statistics I
ME201Computer Aided Technical Drawing
EEE203Introduction to MATLAB/SIMULINK
MATH212Differential Equations
EEE212Electronic Circuits-I
EEE204Logic Circuits Design
EEE216Signals and Systems
EEE208Electromagnetic Theory
EEE210Circuits and Systems
EEE301Electromechanical Energy Conversion
EEE303Control Systems
EEE305Electronic Circuits II
EEE307Analog Communication
EEE309Electromagnetic waves
EEE310Microcontrollers
EEE302Power Electronics & Motion Control Systems
EEE304Digital Design
EEE306Digital Communication
EEE308Fundamentals of Power Systems
EEE403Digital Signal Processing
EEE459Very Large Scale Integrated Circuits (VLSI)
EEE461Analog Integrated Circuits
EEE453Electric Drives
EEE471Illumination and Indoor Wiring
EEE455Mobile Cellular Communication Systems
EEE465Antenna & Propagation
EEE467Advanced Digital Design
EEE469Advanced Control Systems


Sabancı Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
ENS 203Electronic Circuits I
EL 202Electronic Circuits II
ENS 211Signals
CS 201Introduction to Computing
CS 204Advanced Programming
CS 300Data Structures
CS 303Logic&Digital System Design
EL 303Analog Integrated Circuits
EL 305Optoelectronics
EL 401VLSI Systems Design I
EL 402Very Large Scale Integrated System Design II
EL 404Int. to Microelectromech. Sys.
EL 407Microelectronic Fabrication
EL 473Biomedical Instrumentation
MATH 201Linear Algebra
MATH 202Differential Equations
MATH 203Introduction to Probability
MATH 204Discrete Mathematics
ME 303Control System Design
PHYS 303Quantum Mechanics I
TE 301Int.to Signal Pro.&Infor.Syst.
TE 302Discrete-Time Signals and Systems
TE 303Intro.to Communication Systems
TE 304Digital Communications
TE 305Electromagnetics II
TE 401Microwaves
TE 402Antennas and Propagation for Wireless Communication
TE 404Multimedia Communication
TE 405Digital Speech and Audio Processing
TE 407Computer Vision
TE 409Signal Proces.Design&Implemen.
TE 412Wireless Communications
CS 408Computer Networks
ME 403Introduction to Robotics
ME 409Foundations of Microsystems
MS 402Integrated Manufacturing Sys.
CS 401Computer Architectures
EL 204Semiconductor Physics and Devices
EL 302Digital Integrated Circuits
EL 304Modeling of Semiconductor Devices
EL 306Introduction to Radio Frequency and Microwave Design
EL 308Microcomputer Based System Design
EL 310Hardware Description Languages
EL 405Communication Circuit Design
ENS 201Electromagnetics I
ENS 206Systems Modeling and Control
PHYS 302Solid State Physics
TE 404Multimedia Communication
TE 410Information and Coding Theory


Yeditepe Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
EE 102Introduction to Electrical and Electronics Engineering
ES 103Computers and Information Systems
ESS 105Engineering and Architectural Literature
MATH 151Calculus I
PHYS 101Physics I
ES 112Algorithms and Computer Programming
ESS 106Technical Report Writing and Presentation Skills
MATH 152Calculus II
MATH 221Linear Algebra
PHYS 102Physics II
EE 211Electrical Circuits
ES 162Fundamentals Of Material Science
ES 272Numerical Analysis
HUM 101Humanities I
MATH 241Differential Equations
EE 212Circuits And Systems
EE 232Introduction To Electronics
ES 222Electromagnetic Fields
ES 224Signals and Systems
ES 231Fundamentals of Probability and Statistics
EE 311Logic Circuits
EE 321Electromagnetic Waves
EE 331Electronics I
EE 351Communication Systems I
EE 371Electromechanical Energy Conversion
EE 332Electronics II
EE 342Microprocessors
EE 352Communication Systems II
EE 372Fundamentals Of Power Systems
EE 382Control Systems
EE 421Antennas and Propagation
EE 432Industrial Electronics