Endüstri Mühendisliği


Verdiğimiz derslerin üniversitelere göre listesini aşağıda görebilirsiniz:

Üniversite isimleri alfabetik sıraya göre dizilmiştir. Lütfen ders adına ve koduna bakmak istediğiniz üniversitenin üstüne tıklayınız.
Üniversitenizi ya da almak istediğiniz dersi listede bulamadıysanız bizimle iletişime geçiniz.

Arel Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
IEN102Introduction to Industrial Engineering
IEN201Probability for Engineers
IEN202Statistics for Engineers
IEN204Cost Management
IEN301Engineering Economy & Cost Analysis-I
IEN302Engineering Economy & Cost Analysis-II
IEN303Operations Research-I
IEN304Operations Research-II
IEN305Project Management
IEN306System Analysis and Simulation
IEN307Production Management
IEN308Production Planning & Control
IEN310Plant Layout and Facility Planning
IEN316Systems Dynamics
IEN401Supply Chain Management
IEN402Decision Analysis
IEN403Statistical Quality Control
IEN404Quality Planning & Design
IEN406Logistics
IEN418Forecasting Methods
IEN421Inventory Theory
CEN102Algorithms and Programming
MTH101Calculus-I
MTH102Calculus-II
MTH213Linear Algebra
MTH211Differential Equations


Aydın Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
INE 202Kalite Yönetimi
INE 204Yöneylem Araştırması
INE 301Yöneylem Araştırması - II
INE 302Mühendislikte Deney Tasarımı
INE 303Üretim Sistemi Planlaması
INE 304Yönetim Bilişim Sistemleri
INE 305Üretim Teknikleri
INE 306Üretim Planlaması ve Kontrol
INE 401Karar Analizine Giriş
INE 403Tedarik Zinciri Yönetimi
INFT 103Bilişim Teknolojileri
IST 224Olasılık ve İstatistik
ECO 224Mühendislik Ekonomisi
MFY 303EMaliyet Muhasebesi
SENG 106Algoritma ve Programlamaya Giriş
SENG 202Obje Odaklı Programlama
MATH 101Matematik – I
MATH 102Matematik – II
MATH 104Lineer Cebir
MAT 217Diferansiyel Denklemler


Bahçeşehir Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
IE1001Intro. to Industrial Engineering
IE2001Int. to Business Management
IE2002Statistics in Engineering
IE2004System Analysis
IE2006Management Information Systems
IE3001Operations Research I
IE3002Operations Research II
IE3003Engineering Economics
IE3004Work Study and Ergonomics
IE3005Operations Management
IE3006Production Planning and Control
IE3102Enterprise Resource Plannning
IE3301Intro. to Decision Analysis
IE3302Stochastic Processes
IE4001Quality Management
IE4002Project Management
IE4003System Simulation
IE4004Facility Planning
IE4101Decision Support and Executive Inf. Systems
IE4102Strategic Management
IE4103Human Resources Management
IE4104Productivity Management
IE4105Advanced Engineering Economy
IE4106Business Process Reengineering
IE4107Work Safety
IE4201Computer Integrated Manufacturing Systems
IE4202Supply Chain and Logictics Management
IE4203Design of Experiments
IE4204Maintanence and Realibility
IE4205Advanced Production Planning
IE4206Service Operation Management
IE4208Advanced Human Factors Engineering
IE4301Scheduling and Sequencing
IE4302Combinatorial Optimization
IE4303Non-linear Programming
IE4304Advanced Queuing and Simulation Systems
CMPE1403Intro. to Programming (VB)
CMPE1404Problem Solving with VB
CMPE1900Introduction to Information Technologies
MATH1051Calculus I
MATH1052Calculus II
MATH2043Linear Algebra and Differential Equations
MATH3082Probability and Statistics


Beykent Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
ENM101Endüstri Mühendisliğine Giriş
ENM206Verimlilik Analiz ve Yönetimi
ENM209Mühendisler için Olasılık ve İstatistik
ENM212Envanter Yönetimi
ENM207Mühendislik Ekonomisi I
ENM210Üretim Teknikleri
ENM309Endüstri Mühendisleri için Yöneylem Araştırması I
ENM313Maliyet Analizi ve Yönetimi
ENM305İş Etüdü ve Ergonomi
ENM311Kalite Kontrol Yöntem ve Teknikleri
ENM310Endüstri Mühendisleri için Yöneylem Araştırması II
ENM312Ürün ve Teknoloji Geliştirme Yönetimi
ENM308Proje Yönetimi
İŞL413Toplam Kalite Yönetimi
ENM304Sistem Simülasyonu
ENM401Üretim Planlama ve Kontrol
ENM402Tesis Planlama
BSM151Programlama Teknikleri ve Dilleri I
BSM254Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
MAT101Matematik I
MAT102Matematik II
MAB103Lineer Cebir
MAB221Diferansiyel Denklemler


Bilgi Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
IE 101Introduction to Industrial Engineering
IE 202Operations Research I
IE 202Manufacturing and Service Operations Management
IE 203 Engineering Economics and Cost Analysis
IE 221Engineering System Analysis
IE 231Linear Algebra
IE 303Operations Research II
IE 342Quality Management
IE 381Database Systems I
IE 428System Design
IE 440Project Management
ISE 212Industrial Information System Design & Application
ISE 313Computer Integrated Manafacturing & Automation
CMPE 111Algorithms and Programming I
EC 413Industrial Economics
FM 212Intermediate Probability and Statistics
MATH 101Calculus I
MATH 102Calculus II
MATH 292Differential Equations I


Doğuş Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
EM 101Endüstri Mühendisliğine Giriş
EM 222İmalat Teknolojisi
EM 252İş Etüdü ve Ergonomi
EM 301Yöneylem Araştırması I
EM 302Yöneylem Araştırması II
EM 326Endüstriyel Otomasyon
EM 331Tesis Planlama ve Tasarımı
EM 333Üretim Planlama ve Kontrol I
EM 334Üretim Planlama ve Kontrol II
EM 335Toplam Kalite Yönetimi
EM 362Mühendislik Ekonomisi
EM 406Sistem Simülasyonu
BİM 101Bilgisayara Giriş
BİM 106Algoritmalar ve Bilgisayar Programlamaya Giriş
İSTA 203Mühendislik İstatistiği I
İSTA 204Mühendislik İstatistiği II
MATE 111Matematik I
MATE 112Matematik II
MATE 213Lineer Cebir
MATE 214Diferansiyel Denklemler


Haliç Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
END 111Endüstri Müh. Giriş
END 201İşletme Yönetimine Giriş
END 202Olasılık
END 204Genel Muhasebe
END 211İş Etüdü ve Ergonomi
END 301Mühendislik Ekonomisi I
END 302Mühendislik Ekonomisi II
END 311Tesis Planlaması
END 314Sistem Analizi ve Simülasyon
END 315Proje Yönetimi
END 317Yönetim ve Organizasyon
END 320Üretim Yönetimi I
END 321Yöneylem Araştırması. I.
END 322Yöneylem Araştırması II.
END 366İstatistik
END 368Yönetim Bilişim Sistemleri
END 403İnsan Kaynakları Yönetimi
END 405Matematiksel Modelleme
END 409Lojistik
END 410İstatistiksel Kalite Kontrol
END 411Üretim Yönetimi II
END 413Stokastik Süreçler
END 415Bilişim Teknolojisi
END 416Tedarik Zinciri Yönetimi
END 417Sistem Dinamiği
END 419Envanter Teorisi
END 420Ağ Sistemleri
END 421Toplam Kalite Yönetimi
END 425Nümerik Kont. Sist.
END 427Finans Yönetimi
END 429Liderlik ve Yenilikçilik
END 432Cad./Cam Robotlar
END 440İş Değerlendirilmesi
BİM 101Bilgisayar Mühendisliğe Giriş
BİM 102Algoritma ve Prog.Giriş
BİM 218Veri Tabanı Yönetim Sistemlerine Giriş
MAT 116Matematik II.
MAT 135Matematik I.
MAT 225Lineer Cebir
MAT 235Matematik III
MAT 236Matematik IV


Işık Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
IE 242Mühendislik Ekonomisi
IE 256Mühendislik Istatistigi
IE 301Yöneylem Araştırması I
IE 302Yöneylem Araştırması II
IE 303Sistem Benzetimi
IE 306Yöneylem Araştırmasının Temelleri
IE 312Üretim ve Servis Işlemleri Planlaması
IE 321Endüstriyel Üretim Sistemleri
IE 334Kalite Planlaması ve Denetimi
IE 351Sayısal Kestirim Yöntemleri
IE 402Yöneylem Araştırması III
IE 403Yöneylem Araştırması Modelleme Uygulamalari
IE 412Tesis Tasarımı ve Planlaması
IE 413Tedarik Zinciri Yönetimi
IE 422Envanter Planlama Problemleri
IE 443Mühendislik Yatırım Kararları
CSE 101Programlamaya Giris
CSE 201Programlama Çalıştayı
MAN 311Finansal ve Maliyet Muhasebesi
MATH101Calculus I
MATH102Calculus II
MATH200Lineer Cebir
MATH203Çok Değişkenli Matematik ve Diferansiyel Denklemler
MATH230Olasılık


Kadir Has Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
IE 211Introduction to System Analysis
IE 222Ergonomics
IE 311Operations Research I
IE 312Operations Research II
IE 321Factory Design and Plant Layout
IE 331Management Information Systems
IE 332Systems Simulation
IE 341Logistics Management
IE 342Materials Management
IE 344Computer Integrated Manufacturing
IE 346Human-Computer Interaction
IE 348Introduction to Manufacturing Processes
IE 349Engineering Economy and Cost Analysis
IE 401Production Planning and Control
IE 411Management and Organization
IE 412Quality Control
IE 417Multiple-Criteria Decision Making
IE 422Strategic Planning
IE 424Integrated Enterprise Systems
IE 425Supply Chain Management
CE 102Introduction to Computing
EC 309Economics for Engineers
GE 401Eng. Problem Solving and Project Management
MA 101Calculus I
MA 102Calculus II
MA 103Linear Algebra
MA 201Differential Equations
MA 204Probability and Statistics


Koç Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
INDR. 202Mühendislik ekonomisi
INDR. 252Uygulamali istatistik
INDR. 262Eniyileme metodlarina giriş
INDR. 353Stokastik modeller
INDR. 354Modelleme ve benzetim (simulasyon)
INDR. 363Matematiksel programlama
INDR. 371Işletme ve tesis tasarimi
INDR. 372Üretim planlama ve kontrol
INDR. 420Ağ modelleri ve optimizasyonu
INDR. 430Karar analizi
INDR. 440Proje yönetimi
INDR. 460Sistem modellemesi
INDR. 471Servis sistemleri çalişma analizi
INDR. 473Finans mühendisliği
INDR. 481Bilişim sistemleri
INDR. 483Tedarik zinciri modelleme ve analizi
INDR. 484Lojistik yönetimi


Kültür Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
IE 001Ergonomics
IE 002Work Study
IE 003Systems Analysis
IE 004Strategic Management
IE 005Marketing Management
IE 006Technology Management
IE 007Industrial Psychology
IE 008Software Development Methods
IE 009Computer Integrated Manufacturing Systems
IE 010Introduction to Sequencing and Scheduling
IE 011Enterprise Resource Planning
IE 012Advanced Manufacturing Systems
IE 013Case Studies in Mathematical Modelling
IE 014Decision Support and Artificial Intelligence
IE 015Games of Strategy
IE 016Project Management
IE 017Foundation of Fuzzy Sets and Systems
IE 018Quality Planning and Analysis
IE 019Logistics Systems
IE 020Introduction to Data Mining
IE 101Introduction to Computing
IE 202Algorithms and Introduction to Programming
IE 250Introduction to Industrial Engineering
IE 303Data Structures and Programming
IE 310Introduction to Probability Theory and Statistics
IE 361Economics
IE 362Financial and Cost Accounting
IE 371Materials Science
IE 404Numerical Analysis for Industrial Engineers
IE 411Applied Statistics
IE 421Operations Research I
IE 463Engineering Economics
IE 505Object Oriented Programming
IE 522Operations Research II
IE 551Production System Design
IE 564Introduction to Business Management
IE 572Manufacturing Techniques
IE 612Engineering Experimental Design
IE 631Management Informations Systems
IE 652Production Planning and Control
IE 665Organizational Behaviour and Human Resources
IE 723Simulation Modelling
IE 741Introduction to Decision Analysis
IE 753Supply Chain Management
IE 854Quality Engineering
MAT 001Linear Algebra
MAT 101Calculus I
MAT 201Calculus II
MAT 402Complementary Calculus


Maltepe Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
END 103Endüstri Mühendisliğine Giriş
END 202Yöneylem Araştırması I
END 203Malzeme Bilimleri
END 204Mühendislik İstatistiği
END 208Üretim Yöntemleri
END 212Maliyet Analizi
END 300Karar Analizi
END 304Kalite Yönetimi
END 305İs Sistemi Analizi ve Tasarımı
END 307Üretim Planlama ve Kontrol I
END 308Üretim Planlama ve Kontrol II
END 309Yöneylem Araştırması II
END 316Mühendislik Etiği
END 318Simülasyon
END 320Stokastik Modeller
END 321Yönetim ve Organizasyon
END 323Ergonomi
END 324Finansman Yönetimi
END 403Tesis Planlama
END 404Üretim Sistemleri Tasarımı
END 405Yönetim Bilişim Sistemleri
END 416Bilgisayarla Bütünleşik Üretim
END 420Proje Yönetimi
END 421İşgücü Planlaması
END 422Lojistik ve Tedarik Zinciri
END 423Yatırım Planlama
END 424Teknoloji Yönetimi
END 425Müşteri İlişkileri Yönetimi
END 427Verimlilik Yönetimi
END 428Karar Destek Sistemleri
BİL 133Algoritmalar ve Programlama I
BİL 301Veri Tabanı ve Yönetimi
İŞL 369Mühendislik Ekonomisi
MAT 181Matematik I
MAT 182Matematik II
MAT 283Doğrusal Cebir
MAT 284Olasılık ve İstatistik
MAT 285Diferansiyel Denklemler


Okan Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
IE101 Introduction to Industrial Engineering
IE202Engineering Statistics I
IE203Cost Management
IE204Engineering Economy
IE205Material Science
IE206Manufacturing Technologies
IE209Database Management in Industry
IE301Operation Research I
IE302Operation Research II
IE303Engineering Statistics II
IE304Quality Engineering
IE305Production Planning I
IE306Production Planning II
IE307Work Study
IE308Simulation
IE353Ergonomics
IE357Industrial System Analysis
IE358Stochastic Models
IE360Maintenance Planning
IE361Engineering Management
IE362Decision Analysis
IE364Project Management
IE366Fuzzy Logic
IE368Cost and Financial Management in Industry
IE370Work Force Planning
IE403Manufacturing and Management Information Systems
IE404Production System Design
IE405Facility Planning
IE407Productivity Management
IE451Logistics and Supply Chain Management
IE453Total Quality Management
IE455Management System Standards
IE457Research Techniques
IE459Industrial Environmental Management
IE462Investment Planning
IE463Enterprise Resource Planning
IE464ERP Management and Applications
IE466Customer Relationship Management
IE468Decision Support Systems
IE470Engineering Ethics
IE472Technology Management
CMPE101Introduction to Computers
CMPE102Computer Programming
MATH111Calculus I
MATH112Calculus II
MATH211Linear Algebra
MATH212Differential Equations


Sabancı Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
ENS 206Sistem Modellemesi ve Kontrol
ENS 208İmalat Sistemlerine Giriş
MS 301Yöneylem Araştırmasında Deterministik Modeller
MS 302Yöneylem Araştırmasında Stokastik Modeller
MS 303Karar Ekonomisi
MS 304Üretim - Hizmet Sistemlerinin Plan.veTasarımı
MS 305Benzetim
MS 306Ergonomi
MS 309İmalat İşlemleri I
MS 401Üretim ve Hizmet Sistemleri Yönetimi
MS 402Bütünleşik İmalat Sistemleri
MS 403Kalite Panlaması ve Kontrolü
MS 405Karar Analizi
MS 411Büyük Boyutlu Sistemlerin Modellemesi ve Analizi
CS 201Bilgisayarlara Giriş
CS 202Veri Yapıları
CS 306Veritabanı Yönetimi
MATH 101Diferansiyel ve İntegral Hesap I
MATH 102 Diferansiyel ve İntegral Hesap II
MATH 201Doğrusal Cebir
MATH 203Olasılığa Giriş
MATH 204Kesikli Matematik
MATH 306İstatistiksel Modelleme


Yeditepe Üniversitesi


Ders KoduDers Adı
SYE101Sistem Mühendisliğine Giriş
SYE216Maliyet Mühendisliği
SYE222Yöneylem Araştırmasında Deterministik Modeller
SYE242Uygulamalı İstatistik
SYE261Üretim Tekniklerine Giriş
SYE301 Sistem Mühendisliği Metodolojisi
SYE302 Veritabanı Yönetim Sistemleri
SYE307 Nesneye Dayalı Programlama
SYE308 Sistem Mühendisliği için Bilgisayar Uygulamaları
SYE311 Pazarlama Yönetimi
SYE312 Teknoloji Yönetimi
SYE321 Ölçme Teorisi
SYE323Yöneylem Araştırmasında Olasılık Modeller
SYE328Proje Yönetimi ve Ağ Teorisi
SYE344Benzetim Modelleri
SYE346Yönetim Bilişim Sistemleri
SYE351 Sistem Modelleme
SYE353Doğrusal Kontrol Sistemleri
SYE354 Risk Analizi
SYE363 Üretim Süreçleri
SYE364 Çizelgeleme Teorisi
SYE366Üretim ve Hizmet Sistemleri Tasarımı
SYE371 Sayısal Sistem Tasarımı
SYE402 Sistem Modellemesine Analitik Yaklaşımlar
SYE403Sistem Modelleme ve Kontrol
SYE404 Müşteri İlişkileri Yönetimi
SYE405 Endüstriyel Simülasyon
SYE413 İleri Proje Yönetimi
SYE421 Yöneylem Araştırmasında Bilgisayar Yöntemleri
SYE422 Modelleme Teknikleri
SYE424 Yöneylem Araştırmasında Özel Konular
SYE440 Güvenilirlik Teorisine Giriş
SYE441 Mühendislik Deneysel Tasarımı
SYE443 Mühendislik Kararlarında Konular
SYE444 Zeki Karar Sistemleri
SYE447 Öngörü Yöntemleri
SYE449 Lojistik Sistemler Tasarım ve Planlama
SYE451 Kontrol I
SYE452 Kontrol II
SYE454 Akıllı Sistemler
SYE455 Endüstriyel Otomasyon ve Enstrümantasyon
SYE456 Akıllı Kontrole Giriş
SYE457 Kontrolde Özel Konular
SYE459 Kontrol Teorisinde Vaka Çalışmaları
SYE462 İleri Üretim Yönetimi ve Kontrolü
SYE463 Bilgisayar Bütünleşik Üretim
SYE465 Yeni Ürün Geliştirme
SYE473Mühendislik Sistemleri Analizi
SYE482 Birliktelikçi Sistemler
ES112Algoritmalar ve Bilgisayar Programlama